Preview Mode Links will not work in preview mode

Efter 25 års äktenskap, och med fyra barn i åldrarna 9-20 år, delar Nette och Gabbe med sig av erfarenheter kring relationer, föräldraskap och tro.

Copyright Jeanette och Gabriel Ingemarsson. Föräldrapeppen produceras av tidningen Dagen.

Mar 24, 2021

Vi pratar om karriär, förväntningar och prestationsångest och reflekterar över vilka val vi hade gjort annorlunda i dag.